Fjerning av grafitti

Fjerning av grafitti

Vi fjerner graffiti fra vegger, dører og andre overflater.