Boning

Boning

Polishbelagte gulv må vedlikeholdes med skuring og boning med visse mellomrom.

Bygg & Renholds-service har høy faglig kompetanse på skuring og boning av alle typer polishbelagte gulv, og vi vet hvor ofte og hvordan de bør behandles.