Vi utfører i dag daglig renhold for flere bedrifter i Oslo. Dette mener vi er en av de viktigste tiltakene for god trivsel i en bedrift eller en institusjon. Det bidrar til økt helse, og er en stor miljøfaktor. Gjennom riktig daglig renhold vil bedriften øke sin egen produktivitet og inntjening.

Bygg & Renholds-service
Jarle Bjørnes

Tlf:  92 21 30 56 
Faks: 22 10 33 46


byggors@online.no