Polishbelagte gulv må vedlikeholdes med skuring og boning med visse mellomrom. Bygg & Renholds-service har høy faglig kompetanse på skuring og boning av alle typer polishbelagte gulv, og vi vet hvor ofte og hvordan de bør behandles.

Bygg & Renholds-service
Jarle Bjørnes

Tlf:  92 21 30 56 
Faks: 22 10 33 46


byggors@online.no